Polityka prywatności

DOKUMENCIE
W polskiej redakcji Pest Control News rozumiemy, że ważne dla Ciebie są zarówno Twoje dane prywatne, jak i to jak są one przetwarzane. Niniejszy dokument pozwoli Ci zrozumieć, jak zbieramy oraz przetwarzamy dane osobowe. Szanujemy prywatność wszystkich Prenumeratorów. W razie pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub naszych procedur przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z prosimy o kontakt z Wojtkiem Zabagło, inspektorem ochrony danych telefonicznie 22 894 74 00 lub e-mailowo redakcja@pestcontrolnews.com
Redakcja polskiego wydania Pest Control News z siedzibą w Warszawie, ul. Sarabandy 61, 02-868.
● Imię, nazwisko,
● adres korespondencyjny,
● adres e-mail,
● ew. nr telefonu.
Twoje dane osobowe, które przetwarzamy otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie lub współpracujących firm:
● Podczas składania zamówienia bezpłatnej prenumeraty na stronie pl.pestcontrolnews.com/prenumerata
● Podczas składania zamówienia bezpłatnej prenumeraty pocztą tradycyjną przesłanego na adres redakcji Pest Control News ul. Sarabandy 61, 02-868 Warszawa.
● Gdy kontaktujesz się z polską redakcją redakcja@pestcontrolnews.com

Zgodnie z dyrektywą RODO, zawsze musimy mieć podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych. Mogą one wynikać z konieczności ich wykorzystania do wykonania umowy (dostarczenia towaru czy usług, np. szkoleń) lub niezbędne do spełnienia obowiązków prawnych (ograniczenie sprzedaży środków wyłącznie do osób posiadających odpowiednie uprawnienia) lub uzasadnione interesy gospodarcze. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do:
● Dostarczania prenumeraty polskiego wydania Pest Control News i/lub newslettera/biuletynu elektronicznego Pest Control News.
● Komunikacji z Tobą, może obejmować odpowiedzi na e-maile, listy i telefony od Ciebie.

WNaszym działaniom zawsze będzie przyświecać wola ochrony Twoich praw oraz zgodności tych działań z naszymi obowiązkami w związku z dyrektywą RODO. Masz niezbywalne prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednak wycofanie tej zgody będzie skutkowało niemożnością realizacji prenumeraty i dostarczenia czasopisma.

Redakcja Pest Control News przechowuje Twoje dane tak długo jak jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe zostały zebrane. Na ten okres wpływ mają np. zobowiązania prawne do przechowywania danych przez odpowiedni czas czy żądanie dostępu do danych osobowych.

Szanujemy Twoje prawa do sprzeciwu przetwarzania danych (prawo do informacji, prawo do dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych) i usuniemy Twoje dane, jeżeli nie będzie dla nas żadnego istotnego powodu do ich dalszego przetwarzania. Jeżeli, np. w związku z obowiązkiem prawnym, nie będziemy mogli całkowicie usunąć danych, pozostawimy wyłącznie te, które są niezbędne do spełnienia wymaganego obowiązku prawnego i / lub będziemy przestrzegać Twojego prawa do ograniczenia przetwarzania danych w przyszłości.

Redakcja Pest Control News musi udostępniać Twoje dane osobowe ograniczonej liczbie zaufanych firm zewnętrznych, podejmujemy kroki mające na celu zapewnienie bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych, mając na uwadze poszanowanie Twoich praw oraz zobowiązania nasze i firm zewnętrznych wynikające z przepisów.

● Korzystamy z usług firm transportowych do dostarczenia prenumeraty. Musimy przekazać im Twoje dane adresowe.
● By dostarczać biuletyn elektroniczny / newsletter przez pocztę elektroniczną, korzystamy z usług firm zewnętrznych.

Czasem możemy zawierać umowy z firmami zewnętrznymi (jak opisano powyżej) spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli jakiekolwiek dane osobowe zostaną przekazane firmie zewnętrznej poza EOG, podejmiemy właściwe kroki w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa zgodnie z RODO.

W niektórych, wyjątkowych okolicznościach, jeżeli uczestniczymy w postępowaniu sądowym lub spełniamy wymogi prawne, możemy być zobowiązani prawnie do udostępnienia określonych danych osobowych, które mogą obejmować Twoje dane.

Pest Control News nigdy nie sprzeda Twoich danych osobowych, a powyższe firmy zewnętrzne nie wykorzystają Twoich danych do swoich celów marketingowych.

Dla Pest Control News bezpieczeństwo Twoich danych osobowych ma ogromne znaczenie. Zarówno podczas podawania danych, ich przesyłania jak i po otrzymaniu, postępujemy zgodnie ze standardami branżowymi dla ochrony danych.
Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron. Jednak należy mieć na uwadze, że po skorzystaniu z tych odnośników i opuszczeniu naszej strony, nie mamy żadnej kontroli nad inną stroną. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność żadnych danych, które wprowadzisz na tych stronach, ponieważ nie podlegają one naszej polityce prywatności. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z polityką prywatności, która obowiązuje na danej stronie.
Zamieszczamy materiały video z YouTube. YouTube wykorzystuje pliki cookies w celu utrzymania integralności statystyk video, zapobiegania oszustwom i ulepszaniu ich strony. Jeżeli oglądasz materiał video, YouTube może umieszczać pliki cookies w Twoim komputerze. Odwiedź stronę YouTube poświęconą umieszczaniu filmów na stronach: support.google.com/youtube
W celu zapobiegania wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics odwiedź stronę Google: tools.google.com/dlpage/gaoptout Możesz również decydować, które pliki cookies akceptujesz przez swoją przeglądarkę internetową. W celu uzyskania więcej informacji odwiedź stronę: pomoc.home.pl. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie plików cookies może uniemożliwić dostęp do niektórych funkcjonalności naszej strony.
Jeżeli interesuje Cię jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, wystarczy nas o to zapytać. Jest to “prawo żądania dostępu do danych osobowych”. Wszystkie żądania dostępu do danych osobowych powinny być sporządzone w formie pisemnej i przesłane do Wojtka Zabagło, redakcja@pestcontrolnews.com lub pocztą tradycyjną na adres Pest Control News ul. Sarabandy 61, 02-868 Warszawa. Zasadniczo nie stosuje się żadnej opłaty za dostęp do danych, jednak Pest Control News zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty, jeżeli Twoje żądania będą nieuzasadnione lub przesadne. Na zapytanie odpowiemy w ciągu miesiąca od daty jego wpłynięcia. Zazwyczaj staramy się w tym czasie udzielić pełnej odpowiedzi, włącznie z kopią danych osobowych. Jednak w niektórych sytuacjach, zwłaszcza dotyczących bardziej skomplikowanych zapytań, okres ten może wydłużyć się do trzech miesięcy. Informacja o postępach jest przesyłana na bieżąco.
Mamy nadzieję, że nigdy nie będzie powodu do reklamacji i prosimy przed jej złożeniem o kontakt z Wojtkiem Zabagło, naszym inspektorem ochrony danych poprzez e-mail redakcja@pestcontrolnews.com lub telefonicznie 22 894 74 00 w celu próby rozwiązania problemu bez konieczności zgłaszania reklamacji. Jednak jeżeli uznasz, że zajdzie taka potrzeba, masz prawo do złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce takim organem jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) tel. 22 531 03 00 
uodo.gov.pl/

Zapisy polityki prywatności Pest Control News sp. z o.o. mogą ulec zmianie. Może być to spowodowane np. zmianą przepisów lub zmian w naszej działalności w sposób, który wpłynie na ochronę danych osobowych.

Jakiekolwiek zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej Pest Control News.